Roser Manté

rosermante 

EMPRESA: Roser Manté
SECTOR: Comunicació, màrqueting digital
ASSOCIADA: Roser Manté
CONTACTE: hola@rosermante.cat
WEB: www.rosermante.cat
BLOG: www.rosermante.cat
SOCIAL: Linkedin-donatunimpuls-socia Twitter-donatunimpuls-socia Facebook-donatunimpuls-socia
PRESENTACIÓ: Ajudo a petites empreses i a professionals a tenir una bona comunicació digital, ajudant-los a aprendre a manejar-se a les xarxes socials o portar la seva comunicació si prefereixen externalitzar aquest servei. Amb la comunicació digital les empreses poden ser més visibles en el mercat i connectar amb nous clients potencials.