María José Tous Pons

THE ENGLISH HUB és una escola d’anglès. Oberta al públic matins i tardes, i que proposa dues metodologies diferenciades d’ensenyament. L’una és de tall clàssic, amb la utilització de  llibres de text d’editorials reconegudes. Seguint les pautes del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) –on es recull la definició dels diversos nivells de competència en llengües- i enfocades a assolir titulacions. L’altra més alternativa, avantguardista i participativa, basada en l’aprenentatge per projectes.