Elvira García

Position: Agencia Setting Comunicación
A Agència Setting oferim serveis alineats als valors d’una organització. Atenent al propòsit d’una entitat i la necessitat comunicativa, analitzem el context, identifiquem els públics i elaborem una estratègia de comunicació per impactar i assolir els objectius de comunicació fixats.
Oferim serveis transversals de comunicació per generar la reputació desitjada de la teva marca i assolir els teus objectius.
  • Comunicació Corporativa i RSC
  • Comunicació Interna
  • Màrqueting amb influencers
  • Consultoria de comunicació
  • Gabinet de premsa
  • Esdeveniments