Anna Riguillo Dalmau

Position: INKEMIA IUCT GROUP SA

Inkemia és un grup d’empreses  l’activitat de la qual  es centra en la generació i explotació de CONEIXEMENT basat en la investigació i la innovació per a l’obtenció de nous productes, processos, tecnologies i serveis per a la indústria farmacèutica, química i biotecnològica.