Teresa Maria Petit i Setó

Position: Fundació Barbosa & Petit
Phone: 696 92 85 91

Serveis

– La Fundació Barbosa & Petit té per objectiu promoure i atendre a tots aquells col·lectius que degut a diverses malalties; neurològiques, autoimmunes, congènites, comportin un caràcter crònic i unes dificultats en la seva autonomia, cognició, i entorn i requereixin d’una assistència al llarg de tota la seva vida.

– L’objectiu de la Fundació és poder donar una cobertura integral a tots aquells pacients i famílies de diferents orígens i diferents sensibilitats, que portin un procés crònic associat on solen haver-hi dificultats en la autonomia dels pacients, en les seves capacitats cognitives, un procés de adaptació o dificultats de reinserció a la comunitat.