Altres

Dolors Taulats – DOINA

Sónia Llobera – ENSOTRANS MARESME, S.L.

Pilar Gonzalez-Agapito – Editorial

Maribel Xufré – AGENCIA AXA

M ª José Ramirez García – ALUMINIS MONTPER