Educació i formació

Valentina Thörner – ValeDeOro, Mentoría de felicidad

desenvolupament personal

María José Tous Pons – THE ENGLISH HUB

Escola d’idiomes

Meritxell Morera – SABÁTICA

Educació, curs a l’extranger

María Barranco – TEAM FORMACIÓ

formació no reglada i consultoria

Carme Riera Roura – EI AMWAY

Marketing Multinivell

Ana Raluca Bonca Ungur – LLAR D’INFANTS ANCA

Llar D’Infants Anca