Bonificacions i reduccions pels autonoms en quotes de la S.S.

Per: Maica Jiménez – Intangibles Macan, S.L.

NOVETATS 2015

Comencem, des de la Comissió de Formació, a exposar algunes de les novetats socials i fiscals més rellevants per aquest exercici 2015.

A mesura que ens sigui possible, anirem aportant notificacions de forma gradual sobre totes aquelles novetats que des de la Comissió de Formació considerem d’especial interès per les nostres associades. En aquest primer article parlarem de forma resumida sobre algunes de les bonificacions i reduccions que es poden acollir els autònoms dins d’aquest exercici 2015.

Distingirem dos tipus d’autònoms, els que ja estan donats d’alta i els que tenen intenció de fer-ho.

PELS NOUS AUTÒNOMS

Per totes aquelles persones que vulguin donar-se d’alta d’autònoms (RETA), podran gaudir d’una bonificació sempre i quan durant els darrers 5 anys no hagin estat donats d’alta en aquest règim. La durada de la bonificació serà de 18 o 30 mesos depenen de l’edat del treballador autònom.

 1. Menors de 30 anys, segons lo establert en la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de “medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento” i de la creació de llocs de treball que es desprèn de la nova redacció a la Disposició addicional trigèsima quinta de la Llei General de la Seguretat Social.

En el cas dels menors de 30 anys, la bonificació durarà 30 mesos i s’aplicarà de la següent manera:

 • Reducció del 80% de la quota durant els 6 primers mesos a partir de la data d’alta
 • Reducció del 50% de la quota durant els següents 6 mesos
 • Reducció del 30% de la quota durant els següents 3 mesos següents a la segona reducció.
 • Bonificació del 30% de la quota durant els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció
 1. Majors de 30 anys segons lo establert en el article 29 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de “apoyo a los emprendedores y su internacionalización” i l’aplicació de la Disposició addicional trigèsima quinta bis de la Llei General de la Seguretat Social.

En el cas dels majors de 30 anys, la bonificació durarà 18 mesos i s’aplicarà de la següent manera:

 • Reducció del 80% de la quota durant els 6 primers mesos a partir de la data d’alta
 • Reducció del 50% de la quota durant els següents 6 mesos
 • Reducció del 30% de la quota durant els següents 3 mesos següents a la segona reducció.

Cal tenir present però, que aquestes reduccions (tant per menors com per majors de 30 anys)només seran aplicables a aquells autònoms que a part de no haver estat donats d’alta com autònoms en els cinc anys anteriors, no contractin treballadors per compte aliena, no es donin d’alta com S.L., S.A., SLNE, ni SLU. No siguin autònoms col·laboradors, ni que s’hagin gaudit de bonificacions anteriors com autònoms.

PELS AUTÒNOMS JA DONATS D’ALTA

 • Bonificació noves altes familiars col·laboradors de treballadors autònoms

El cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins el 2on grau inclòs, i en el seu cas, per adopció, que s’incorporin com noves altes al RETA, podran gaudir d’un 50% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponen de cotització vigent en cada moment en aquest Règim especial. La durada d’aquesta bonificació serà de 18 mesos.

 • Bonificació per treballadors autònoms que cessin l’activitat per baixa maternal

El treballadors que causin baixa d’activitat per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc d’embaràs o lactància i durant aquest període siguin substituïts per desempleats, tindran el dret de percebre una bonificació del 100% de la quota, aquesta bonificació es podrà rebre mentre coincideixi el temps de la suspensió de l’activitat amb el contracte del substitut. La duració serà el mateix període de la suspensió.

 • Reducció per autònoms discapacitats amb minusvàlues d’un grau igual o superior al 33%

Els treballadors autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i es donin d’alta al RETA, podran beneficiar-se d’una reducció del 80% de la quota durant els 6 primers mesos i del 50% en els 54 mesos següents.

Els menors de 35 anys amb aquest percentatge de grau de discapacitat es podran beneficiar d’una reducció del 80% en la quota durant els 12 primers mesos i del 50% durant els 4 anys següents.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *