Anna Riguillo Dalmau – INKEMIA IUCT GROUP S.A.

EMPRESA: INKEMIA IUCT GROUP SA
SECTOR: Tecnològic
ASSOCIADA: Anna Riguillo Dalmau
CONTACTE: iuct.administra@iuct.com
WEB:  www.inkemia.com
BLOG:  inkemia.wordpress.com/
SOCIAL: Linkedin-donatunimpuls-sociaTwitter-donatunimpuls-socia Facebook-donatunimpuls-socia
PRESENTACIÓ: Inkemia és un grup d’empreses  l’activitat de la qual  es centra en la generació i explotació de CONEIXEMENT basat en la investigació i la innovació per a l’obtenció de nous productes, processos, tecnologies i serveis per a la indústria farmacèutica, química i biotecnològica.